CVTI SR, Prednáška /

Veda v CENTRE: Fyzika nízkych teplôt – alebo čo sa deje, keď aj atómom začne „byť zima“ (2020-07)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška  Fyzika nízkych teplôt – alebo čo sa deje,
keď aj atómom začne „byť zima“

Veda v CENTRE sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený 23.7. 2020 na YouTube kanáli CVTI SR.
Vaše otázky k téme nám môžete posielať do 13. 7. 2020 cez Facebook udalosť.

Hosť: Prednášajúci: RNDr. Peter Skyba, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Dátum a čas: júl 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

V prednáške sa dozviete, čo sa skrýva pod pojmom teplota, a čo sa stane s látkami, keď ich začneme schladzovať.  Vysvetlíme si, prečo látky, keď ich schladíme, môžu nadobúdať a prejavovať úplne nové vlastnosti. Objasníme si,  čo je podstatou kvantovo-mechanických vlastností látok a ukážeme si jeden z kvantovo-mechanických javov v makroskopickom meradle. Dozviete sa, aké sú najnižšie dosiahnuteľné teploty v prírode, a čo spája fyziku nízkych teplôt s vesmírom. Počas prednášky budeme prezentovať niekoľko ukážkových experimentov, ktoré demonštrujú vplyv zníženia teploty na vlastnosti látok. 

Náš hosť, RNDr. Peter Skyba, DrSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií.
Dr. Peter Skyba bol zodpovedným riešiteľom aj mnohých medzinárodných a národných vedeckých projektov. Je nositeľom niekoľkých ocenení, ktoré mu udelili za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy. V roku 2000 získal Cenu SAV za spoluprácu s vysokými školami, v roku 2005 mu udelil minister školstva SR Cenu Sophia 2005, Cenu SAV za infraštruktúru získal v roku 2008 a v roku 2018 ho ocenila aj Slovenská fyzikálna spoločnosť. V tomto roku sa stal Vedcom roka SR 2019.

 

Podujatie na FB

Viac informácií