CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie (2019-04)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

Hosť:
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

27. apríl 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Budeme diskutovať o tom, ako si udržať zdravú črevnú mikroflóru, ktorá je často narušená nesprávnou výživou, stresom a užívaním antibiotík, pričom jej zmeny sprevádzajú aj mnohé choroby. Spoločne nazrieme do sveta probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok, ktoré dokážu ochrániť naše črevo a napomáhať tak v prevencii ako aj v liečbe mnohých ochorení.

Mikroorganizmy osídľujúce náš tráviaci trakt zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržaní nášho zdravia. Podieľajú sa na

  • regulácií mnohých fyziologických funkcií nášho organizmu,
  • prispievajú k optimálnemu vývoju imunitného systému,
  • posilňujú obranyschopnosť organizmu voči rôznym negatívnym vplyvom prostredia, vrátane účinku choroboplodných mikroorganizmov.

Negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, predovšetkým nesprávna výživa a stres, spôsobujú zmeny zloženia črevnej mikrobioty a jej funkčnosti – črevnú dysbiózu, ktorá je spájaná s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, cukrovky, srdcovocievnych a nádorových chorôb, duševných porúch a neurodegeneratívnych chorôb. Výskum črevného mikrobiómu prináša neustále nové poznatky o možnostiach využitia modulácie črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chorôb.

V prednáške sa dozvieme čo je to cielená modulácia črevného mikrobiómu a ako dokážeme účinne predchádzať chorobám   využitím  probiotických mikoorganizmov, naturálnych bioaktívnych látok a transplantácie črevných mikroorganizmov. Výsledky mnohých experimentov totiž ukazujú, že prostredníctvom ovplyvňovania zloženia a funkcií črevnej mikrobioty, môžeme pozitívne ovplyvniť celý náš organizmus.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc., je spoluzakladateľom jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku – laboratória gnotobiológie.  Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá objasnením úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a štúdiom možností ich prevencie a terapie využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

Podujatie na FB

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.