Prednáška /

Veda v CENTRE: Budovy s takmer nulovou potrebou energie (2018-06)


Toto podujatie už prebehlo.

 Budovy s takmer nulovou potrebou energie

Hosť: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Dátum a čas: 28. jún 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Počas prednášky budeme diskutovať o  znižovaní energetickej náročnosti budov a to od fázy tvorby koncepcie, projektovania, realizácie a v neposlednom rade prevádzky budov. Je skutočne možné stavať energeticky úsporné, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne budovy aj u nás?

 

Podľa smernice EÚ z roku 2010 by mala byť do roku 2021 výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie realitou už aj u nás. Náš hosť objasní, čo to bude v praxi znamenať.

 

Bude hovoriť o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, ako sú obvodová, strešná a podlahová konštrukcia, ako aj o účinnosti technických systémov, ktoré tvoria systém vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie, chladenia i osvetlenia.  Spolu by to malo  zabezpečiť, že budovy budú spĺňať požiadavky energetickej triedy A0. Inými slovami povedané, malo by ísť o spotrebu tepelnej a elektrickej energie, ktorá bude približne  desaťkrát nižšia ako je priemerná spotreba existujúceho, takmer štyridsaťročného stavebného fondu bez obnovy v súčasnosti. Podľa prof. Petráša ide o mimoriadne závažný krok, ktorý súvisí s návrhom, projektovaním, realizáciou a prevádzkou budov, a bude si vyžadovať súčinnosť viacerých profesií, počnúc architektmi a končiac energetickými manažérmi.  Nakoľko je EÚ ešte stále totálne závislá na importe fosílnych palív a budovy sú ich najväčším spotrebiteľom, podľa neho niet  inej cesty ako minimalizácia energetickej náročnosti, ktorá by mala byť úplne súlade s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

 
Našim hosťom bude prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a súčasne prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.