Prednáška /

Veda v CENTRE: Bezpečné a kvalitné potraviny


Toto podujatie už prebehlo.

Vo štvrtok, 25. 6. 2015, o 17.00 hod. bude vo Vede v CENTRE prednášať slovenský vedec, molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra /NPPC/ v Bratislave. V prednáške s názvom Bezpečné a kvalitné potraviny predstaví špičkový výskum v procese hodnotenia bezpečnosti a kvality potravín. Presvedčíme sa, že kvalita potravín sa realizuje a zabezpečuje   predovšetkým vo výskumných laboratóriách. Docent zároveň predstaví nové, pokročilé a moderné molekulárno-biologické metódy, ktoré v porovnaní s klasickými a bežne používanými mikrobiologickými, umožňujú oveľa efektívnejšie zistiť, identifikovať a zhodnotiť pôvod a rozsah kontaminácie potravín rôznymi patogénnymi baktériami. Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.ncpvat.sk