Prednáška / celé Slovensko

Úvod do umelých neurónových sieti a evolučných algoritmov

Banner: AI aplikácie na superpočítači.
  • Toto podujatie už prebehlo.

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

Prezentácia definuje pojmy biologický a matematický neurón, neurónové siete a ich učenie. Vybrané architektúry umelých neurónových sietí (UNS) a aplikácie UNS, neuromorfné výpočtové technológie, evolučné algoritmy (EA), genetický algoritmus, bio-inšpirované algoritmy, paralelizácia EA a HPC a stručne vysvetlí ich princípy.

Prednášajúci

Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU

Termín prednášky

15. marca 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/141/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky

https://www.facebook.com/VypoctoveStrediskoSAV/