CVTI SR, Festival / celé Slovensko

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022


Toto podujatie už prebehlo.

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme.
Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré sme pre vás spolu s partnermi pripravili pri príležitosti TVT 2022 po celom Slovensku.

Všetky informácie a ostatné podujatia nájdete na: http://www.tyzdenvedy.sk/ alebo vo Facebook evente.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky.
Hlavným cieľom TVT je priblížiť verejnosti výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú vedu a techniku a taktiež dať priestor vedeckým a technickým osobnostiam či organizáciám na Slovensku, aby mohli verejnosti priblížiť svoju prácu. Realizáciou podujatí a aktivít zameraných na popularizáciu vedy a techniky sa zvyšuje povedomie verejnosti o vede a technike a jej význame pre spoločnosť, a dochádza aj k zlepšeniu vnímania vedy spoločnosťou. Cieľom TVT je tiež zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín.
——————————————————————————
Hlavnými organizátormi podujatia je MŠVVaŠ SR, CVTI SR a spoluorganizátorom je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech, Zážitkové centrum vedy Aurelium.