Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Môj experiment a prvý dotyk s vedou

Martina Pitlová

ocenená Jarmila Zrubáková z Košíc vo fotografickej súťaži TVT 2018 počas slávnostného odovzdania cien

Môj prvý dotyk s vedou a Môj experiment boli témami tohtoročných súťaží, ktoré Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR už tradične organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku. Tento rok prišlo do súťaže spolu 400 príspevkov, ktoré hodnotila odborná komisia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 5. novembra 2018 v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Vecné ceny do súťaže venovali partneri – spoločnosť Slovenské elektrárne a spoločnosť EPSON. Ceny víťazom slávnostne odovzdali zástupkyne partnerov – pani Lívia Nogová za Slovenské elektrárne a  pani Kateřina Vymazalová za EPSON.

Úlohou vo výtvarnej súťaži, ktorá sa konala už 13-ty krát, bolo nakresliť alebo výtvarnou formou vyjadriť tému Môj prvý dotyk s vedou. V rámci témy mohli žiaci výtvarne zobraziť svoje prvé skúsenosti s vedou a to, čo ich ako prvé nadchlo vo vlastnom vedeckom bádaní. Žiaci pri svojej tvorbe využívali najmä maľbu, kresbu, koláž či litografiu. Na prvom mieste v I. kategórii výtvarnej súťaže sa umiestnil Patrik z Komárna s grafikou Vedecký jarmok Rozmarínky, prostredníctvom ktorej znázornil zábavné pokusy na vedeckom jarmoku. Na druhom mieste sa s prácou Stroj na výrobu domu umiestnil Samuel z Liptovského Jána a cenu za tretie miesto si odniesla Mária z Ružomberka s prácou Robostroj.

Patrik z Komárna, Vedecký jarmok Rozmarínky Timea z Michaloviec, Moja veda
1. kategória/víťaz: Patrik z Komárna, Vedecký jarmok Rozmarínky 2. kategória/víťazka: Timea z Michaloviec, Moja veda

Víťazkou druhej kategórie sa stala Timea z Michaloviec s prácou Moja veda, v ktorej na základe svojich skúseností a fantázie zobrazila predmety, ktoré ovláda a dala do súvisu s vedou. Druhou bola žiačka Zoja z Topoľčian, ktorá v práci DNA znázornila zväčšenú DNA ako symbol, že sme od prvopočiatku prepojení s vedou a tiež jej prvý dotyk s vedou – mikroskop v škole a prvé pozorovanie. Tretie miesto obsadil Michal z Komárna a jeho Veselé bádanie.

ocenení vo výtvarnej súťaži TVT 2018 počas slávnostného odovzdania cien

V tretej kategórii sa na prvom mieste zúčastnila Katarína z Chynoran s prácou Čo si predstavujem, keď sa zahľadím, kde inšpiráciou bol jej koníček. Autorka sa venuje astronómii a medzi jej prvé spomienky na astronómiu patria večerné posedenia v rodnej dedinke Chynorany pod hviezdnou oblohou. S kolážou Veda skrytá v slovách s motívom autoportrétu v knižnici na ceste za vzdelaním si Monika z Topoľčian vyslúžili druhé miesto. Na treťom mieste skončila Petronela s Moldavy nad Bodvou s prácou Môj prvý dotyk.

Katarína z Chynoran, Čo si predstavujem, keď sa zahľadím
3. kategória/víťazka: Katarína z Chynoran, Čo si predstavujem, keď sa zahľadím 

Môj experiment

Témou šiesteho ročníka fotografickej súťaže bol Môj experiment, v rámci ktorej mohli študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať prípravu a realizáciu svojho experimentu. Prvé miesto v prvej kategórii obsadila Alla z Košíc, ktorá k zadaniu súťaže pristupovala ako k  fotografickému experimentu. Venovala sa v ňom optickým princípom a použila princíp optického zobrazovania, kde sa na skle nakvapkané kvapky oleja správali ako malé vypuklé šošovky a v každej jednej kvapke sa zobrazil motív látky umiestnený 30 cm pod sklom. Vznikla tak fotografia Lens space.

Alla z Košíc, Lens space
Alla z Košíc, Lens space

Na prvom mieste v tretej kategórii sa umiestnila študentka Jarmila z Košíc s fotografiou Tajomné prepojenie medzi bunkami výstelky centrálneho kanála miechy a cievami. „Človeka privádzajú do úžasu pohľady na imunofluorescenčne značené tkanivo miechy cez okulár konfokálneho mikroskopu. Výbežky buniek výstelky centrálneho kanála miechy tvoria kontakt s cievami. Napriek tomu, že toto vzájomné spojenie je tak markantné, naďalej zostáva zahalený dôvod tohto prepojenia.“ popísala svoje dielo Jarmila.

Jarmila z Košíc, Tajomné prepojenie medzi bunkami výstelky centrálneho kanála miechy a cievami
Jarmila z Košíc, Tajomné prepojenie medzi bunkami výstelky centrálneho kanála miechy a cievami

Pätnásty ročník TVT

V poradí už pätnásty ročník TVT uzatvára Vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky a potrvá do 11. novembra 2018. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“. Vedu môžete objavovať prostredníctvom takmer 400 popularizačných podujatí po celom Slovensku. Hlavným organizátorom a garantom TVT 2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je občianske združenie AMAVET. Generálnym partnerom TVT 2018 je Huawei, hlavným partnerom sú Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google.

Zoznam výhercov súťaží a fotografie ich prác sú zverejnené na stránke Týždňa vedy a techniky v sekcii Výtvarná súťaž Fotografická súťaž.  

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustrácie v texte: ocenené práce

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky