Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pred nami je 16. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Marta Bartošovičová

TVT 2019 sa uskutoční od 4. do 10. 11. 2019

V pondelok 4. novembra 2019 sa oficiálne začína 16. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý potrvá do nedele 10. novembra. Vyvrcholí ním Vedecká jeseň nabitá podujatiami zameranými na popularizáciu vedy a techniky. Opäť budete môcť objavovať vedu prostredníctvom viac ako 400 popularizačných podujatí po celom Slovensku, akými sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy či rôzne súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 (TVT 2019) viacero zaujímavých podujatí.

Utorok so živou prírodou

V utorok 5. novembra 2019 si CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok so živou prírodou. Cieľom je priblížiť, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia, alebo je to dôsledok prirodzených procesov? V troch krátkych prednáškach sa budú RNDr. Pavol Mereďa, PhD.Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. a Mgr. Marek Semelbauer, PhD. venovať ochrane slovenskej flóry a fauny. Tá je vzhľadom k stupňujúcim sa civilizačným tlakom na prírodu a meniacim sa klimatickým podmienkam veľmi naliehavou. Podujatie Utorok so živou prírodou sa bude konať predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. Predpoludňajší blok prednášok je určený organizovaným skupinám zo stredných škôl. Na popoludňajší blok prednášok je vítaná široká verejnosť. Vstup je voľný!

Veda netradične a Festival vedy a techniky AMAVET

Záujem o interaktívnu výstavu Veda netradične na TVT 2018

Záujem o interaktívnu výstavu Veda netradične na TVT 2018

Ak v dňoch 7. a 8. novembra 2019 zavítate do priestorov výstaviska INCHEBA, budete sa môcť zúčastniť hneď na dvoch z hlavných podujatí organizátorov. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične. Tento rok má patriť mladým vedeckým talentom. Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční na výstavisku INCHEBA, je Festival vedy a techniky AMAVET 2019.

Časť účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Vľavo predseda AMAVET prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Časť účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Vľavo predseda AMAVET prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 28 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. 

Výtvarná a fotografická súťaž

Vo štvrtok 7. novembra 2019 sa uskutoční aj slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej a fotografickej súťaže. Mladí a talentovaní žiaci a študenti si v rámci neho prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom výtvarnej a fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Téma tohtoročnej výtvarnej súťaže má názov: „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“. Témou fotografickej súťaže sú  „Prvky okolo nás“.

TVT 2018: Vo výtvarnej súťaži v 3. kategórii (žiaci vo veku od 14 do 16 rokov) zvíťazila Katarína Bezáková, zo ZŠ V. Beniaka s MŠ, Chynorany, s prácou nazvanou „Čo si predstavím keď sa zahľadím“

TVT 2018: Vo výtvarnej súťaži v 3. kategórii zvíťazila Katarína Bezáková, zo ZŠ V. Beniaka s MŠ, Chynorany, s prácou nazvanou „Čo si predstavím keď sa zahľadím“

Okrúhly stôl o vednej politike

Pre odbornú komunitu je pripravený Národný okrúhly stôl o vednej politike, ktorý sa uskutoční 6. novembra 2019. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom odbornej diskusie prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou zdieľania progresívnych národných a zahraničných skúseností a dobrej praxe.

Cena za vedu a techniku 

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2019. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra 2019.

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky realizujú po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Podujatie mediálne podporili portál Vedanadosah.sk, časopisy Quark a PC Revue. 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR                                                                                       

Plagát

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a AMAVET

Video: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky