Iné / Poprad

Svetový deň zdravia v Poprade

Mladý muž a starý muž robia strečing. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila tému Svetového dňa zdravia 2024  „Moje zdravie, moje právo“. Tohtoročná téma bola zvolená tak, aby presadzovala právo všetkých ľudí na prístup k zdravotníckym službám, vzdelaniu a informáciám, ako aj k bezpečnej pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu, dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam kdekoľvek vo svete.

Kedy a kde sa Svetový deň zdravia v Poprade uskutoční

RÚVZ so sídlom v Poprade organizuje 8. – 12. apríla 2024 týždeň otvorených dverí v Poradni zdravia, kde budú poskytované bezplatné vyšetrenia.

Čo na vás čaká

Vyšetrenia:

  • cholesterol (celkový, HDL a LDL),
  • triglyceridy,
  • glukóza,
  • krvný tlak a pulz,
  • telesná výška a hmotnosť – určenie BMI,
  • % tuku v tele, % svalstva, množstvo vnútrobrušného tuku,
  • u fajčiarov hladina CO vo vydychovanom vzduchu,
  • hodnotenie rizikových faktorov spôsobu života,
  • analýza stravovania a návrh jedálnička pomocou moderného programu PLANEAT.

Poskytované vyšetrenia si s nami môžete dohodnúť aj ako kolektív – škola, pracovisko, verejná inštitúcia, atď. (Vieme za Vami vycestovať a vyšetriť 10-15 osôb/deň).

Možnosť objednania sa na vyšetrenie:
telefonicky: 052/41 807 32
mail: pp.podpora@uvzsr.sk 
osobne : 2. posch., č.d. 204   

Viac info

https://www.uvzsr.sk/web/ruvzpp/aktuality/-/asset_publisher/voaa/content/svetov%C3%BD-de%C5%88-zdravia-2024-na-r%C3%9Avz-so-s%C3%ADdlom-v-poprade