Súťaž /

súťaž|Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých (2020)


Toto podujatie už prebehlo.

Výtvarná a grafická súťaž pre mladých 2020

 

Ak radi kreslíte alebo sa venujete grafickému dizajnu, máte možnosť predviesť svoju kreativitu a ukázať, čo pre vás znamenajú vedci a ich práca. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020
vyhlasujú VýtvarnúGrafickú súťaž
na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní.

V rámci danej témy môžu súťažiaci výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú život ľudí.

Prihlasovanie súťažných prác je prístupné od 1. júna 2020. 
Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 2. októbra 2020.
Odovzdávanie cien bude počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, predpokladáme, že v druhom týždni novembra 2020.

Všetky informácie o súťažiach, štatúty, pravidlá, plagáty a prihlášky nájdeš na www.tyzdenvedy.sk v sekcii Výtvarná súťažGrafická súťaž

Výtvarná súťaž Grafická súťaž
pre žiakov základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov pre študentov ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, doktorandov a mladých ľudí do 30 rokov

 

 

 CVTI SR

Stránka podujatia