Súťaž / celé Slovensko

Fotografie s príbehom 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Vážení pedagógovia základných a stredných škôl,​

dovoľujeme si Vás osloviť s aktualizáciou našej súťaže pre vašich žiakov. Zmenená situácia v dôsledku opatrení v súvislosti s korona krízou možno ponúkla príležitosť intenzívnejšej komunikácie v rodinách spojenú s listovaním v rodinných albumoch, zdieľaním fotografií v rodinných či príbuzenských online skupinách, ako aj rozhovoroch o udalostiach, ktoré sú na fotografiách zachytené.

 

V rámci nášho výskumného projektu s názvom Súčasné obrazy socializmu (podporuje ho Agentúra pre vedu a vývoj  –  APVV) sme pre žiakov a študentov (od ročníkov druhého stupňa základných škôl až po maturantov) vyhlásili súťaž pod názvom Fotografie s príbehom. Úlohou účastníkov súťaže je preskúmať rodinné fotoalbumy a vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, resp. viaže sa k nej určitý príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva.

Sken fotografie spolu s krátkym príbehom o dianí na nej môžu žiaci a študenti zasielať do 17. 11. 2020 na emailovú adresu: fotografiespribehom@savba.sk.

Okrem fotografie je potrebné poslať aj skeny vyplnených a podpísaných tlačív, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. Ide
o doklady potrebné na archiváciu fotografie v zbierkach Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a povolenie na jej zverejnenie, či už na našej web stránke projektu Súčasné obrazy socializmu, alebo v publikáciách a textoch, ktoré budú tvoriť výstupy projektu.

Vybraté súťažné fotografie aj s príbehmi budú zverejenené na stránke nášho projektu. Zároveň členovia výskumného tímu vyberú 3 fotografie s najzaujímavejším príbehom. Študentov na prvých troch miestach odmeníme knižnými poukážkami v hodnote 75, 50 a 25 eur.

Stránka podujatia