Súťaž / celé Slovensko

Súťaž EIT Manufacturing pre ženy inovátorky

Prototyp robota v modernom laboratóriu. Inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Súťaž sa zameriava na inovátorky (t.j. profesionálky, výskumníčky alebo podnikateľky) z krajín oprávnených v rámci EIT RIS, ktoré zohrali vedúcu úlohu pri vývoji inovatívnych riešení týkajúcich sa výroby so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským dopadom.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing.

Termín

EIT Manufacturing vyhlásilo súťaž LEADERS – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS, ktorá je otvorená do 31.07.2021 17:00 CET.

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/sutaz-eit-manufacturing-pre-zeny-inovatorky/

http://ris.eitmanufacturing.eu/leaders_competition/