Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EIT Health vyhlasuje súťaž Wild Card 2021

VEDA NA DOSAH

Tento rok je súťaž určená inovátorom v dvoch oblastiach. Jednou je zdravotná starostlivosť o oči a zrak, druhou manažment tlmenia bolesti. Víťazi získajú 1,5 milióna eur a dva roky podpory.

Koncept inovácie a medicíny. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Organizácia EIT Health spúšťa program Wild Card (Divoká karta) už štvrtý rok. Na jeho konci získajú dva tímy od tejto organizácie až 1,5 milióna eur a dva roky podpory. Prihlásiť sa môžu do 15. marca všetci, ktorí chcú priniesť zmenu a sú z Európy vrátane krajín EIT Health InnoStars (Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko) a tiež z regiónov EIT Health RIS.

Zníženie nákladov na liečbu aj zlepšenie kvality života

Iba v geografickej Európe sa odhaduje na viac ako 30 miliónov nevidiacich a slabozrakých ľudí. V priemere 1 z 30 Európanov pociťuje stratu zraku. Tento problém sa zhoršuje v staršej populácii, čelí mu každý tretí človek nad 65 rokov. Podľa štúdie 11 členských štátov Európskej únie sa navyše priame náklady na očné choroby v Európe odhadujú na viac ako 18 miliárd eur ročne.

„Na základe konzultácií s odborníkmi sme vybrali starostlivosť o oči a zrak a tlmenie bolesti ako oblasti, ktoré potrebujú inovácie. Potenciál zlepšovať životy pacientov a občanov v celej Európe a za jej hranicami je v rukách talentovaných ľudí, ktorí by mohli formovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach. Tešíme sa, že spoznáme vynálezcov budúcnosti a podporíme ich v tom, aby priniesli nové riešenia, ktoré môžu zmeniť životy,“ povedal Jorge Juan Fernández García, riaditeľ pre inovácie organizácie EIT Health, ktorá vyzýva talentovaných inovátorov z celej Európy, aby sa pokúsili nájsť riešenie, ako zmierňovať problémy s očami a poruchami zraku, ako im predchádzať a ako ich liečiť.

Druhou výzvou súťaže je manažment bolesti. V tomto prípade je potrebné odpovedať na otázku, ako zmierňovať stavy akútnej a chronickej bolesti. Keď pochopíme, ako a prečo vzniká bolesť pri rôznych stavoch, budú mať inovatívne riešenia zamerané na tlmenie bolesti skutočne zmysluplný vplyv na životy pacientov.

Podujatie: EIT Health Wild Card 2021

Divoká karta vám môže pomôcť dostať sa medzi popredných inovátorov v zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Zdroj: EIT Health

Skúška vo všetkom

Cesta vybraných tímov sa začína takzvaným hackathonom, čiže udalosťou, pri ktorej budú tímy podrobené skúške vo všetkom – od kritického myslenia, osvedčenia obchodného modelu až po predstavenie nápadu. Nakoniec účastníci predstavia svoje riešenie skupine popredných odborníkov v danej oblasti, aby si zaistili miesto vo finále. V ňom budú súťažiť o to, aby im organizácia EIT Health poskytla investíciu, začlenila ich spoločnosť a priniesla ich riešenie na trh. Na základe procesu výberu získajú dva tímy dva roky nepretržitej podpory od EIT Health Project Managers, vedúcich mentorov a koučov organizácií i prístup k sieti a partnerom EIT Health. Okrem toho každý tím získa finančnú podporu až 750 000 eur ročne.

Dvoma výzvami minuloročnej Wild Card organizácie EIT Health bolo zdravie žien a digitálna liečba. Jeden z podporovaných tímov, španielsky MiMARK, sa dnes zameriava na zlepšovanie presnosti a efektívnosti diagnostiky rakoviny endometria, zatiaľ čo druhý podporovaný tím, Orbit z Nemecka, vyvíja umelú inteligenciu, ktorá umožní účinnú personalizáciu liečby Parkinsonovej choroby.

Viac informácií o procese podávania žiadostí v programe Wild Card 2021 organizácie EIT Health nájdete na stránke wildcard.eithealth.eu alebo sa môžete zúčastniť webinára Wild Card 16. februára 2021.

O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. Tvorí ju približne 150 partnerov. Je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: www.eithealth.eu.

Zdroj: TS EIT Health
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky