Prednáška / Bratislava

Spoznávanie geodynamických procesov a štruktúry Zeme pomocou modelovania geovedných dát

Plagát prednášky: Spoznávanie geodynamických procesov a štruktúry Zeme pomocou modelovania geovedných dát

Spoznávanie geodynamických procesov a štruktúry Zeme pomocou modelovania geovedných dát. Zdroj: FB Výpočtové stredisko SAV


Toto podujatie už prebehlo.

Počas prednášky sa dozviete, čo sú geovedy a aký je ich príspevok k spoznávaniu Zeme. Pochopíte princípy niektorých geofyzikálnych metód, ktoré sa používajú na modelovanie jednotlivých parametrov Zeme. Rečník predstaví rôzne numerické výpočtové prístupy pri riešení priamych a inverzných úloh v týchto geofyzikálnych metódach, ktoré si vyžadujú rozdielne spôsoby paralelizácie a využitie vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC).

Po podujatí si účastníci môžu pozrieť aj superpočítač Devana.

Kedy a kde sa prednáška Moderné technológie a nové výzvy v automatickom spracovaní reči uskutoční

Prednáška sa uskutoční 22. novembra 2023 o 17.00 v priestoroch Centra spoločných činností SAV, v.v.i. Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Registrácia na podujatie: https://itkurzy.sav.sk/node/202/register

Prednášajúci

RNDr. Ján Vozár, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

Viac info

https://itkurzy.sav.sk/node/202