Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenské pramene a horúci dych sucha

VEDA NA DOSAH

Hydrogeológ Peter Malík hovorí na zázname o našich podzemných prameňoch a ich vitalite. Vypočujte si jedinečnú prednášku.

Vo štvrtok 28. septembra 2023 zavítal do vedeckej kaviarne v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) RNDr. Peter Malík, CSc., vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. V rámci svojej prednášky hovoril o podzemných vodách, ktorými je naša krajina obdarená.

V pozorovaní prameňov sme mimoriadne výkonní

Do konca minulého roka sme ich mali vyše 36-tisíc, pre niektoré pramene viac, pre iné menej. Geológovia dnes pri prameňoch hodnotia množstvo parametrov, zaznamenané sú v geografickom informačnom systéme.

V minulosti nebolo na Slovensku veľa pozorovaných prameňov, vzhľadom na našu plochu a množstvo pozorovaných prameňov patríme dnes spolu s krajinami bývalého Rakúska-Uhorska k európskej či dokonca svetovej špičke. Je to dané tradíciou výskumu, ktorá sa v týchto krajinách zachovala.

SHMÚ vykonáva pozorovania výdatnosti jednotlivých prameňov v čase. Doteraz pozoroval zhruba 1120 prameňov na území Slovenska. V súčasnosti z nich však pozoruje len tretinu. Väčšina z nich totiž už prešla pod správu niektorej vodárenskej spoločnosti. Niektoré pramene boli zasa vyhodnotené ako nestále a zachytávať ich a priebežne ich pozorovať sa podľa odborníkov neoplatilo.

V minulosti sa pramene sledovali raz týždenne, dňom určeným na toto pozorovanie bola streda. Neskôr sa podarilo presadiť sledovanie prameňov raz denne a od čias, keď do praxe zaviedli automatické záznamové zariadenia (takzvané dataloggery), môžu odborníci merať pramene aj každú hodinu.

Každú sekundu minieme 11 kubických metrov podzemnej vody

Obyvatelia Slovenska spotrebujú každú sekundu takmer 11 kubických metrov podzemnej vody. Realita je totiž taká, že viac ako polovica z uvedeného objemu pritečie do vodovodných kohútikov práve z podzemných prameňov.

Výdatnosť podzemných vôd však zároveň výrazne klesá, mnohé pramene sú dnes veľmi slabé alebo už celkom vyschli.

Ustoja poddimenzované podzemné pramene na Slovensku masívnu spotrebu? Sme na tom lepšie ako naši susedia, Európa či zvyšok sveta? Dokážeme naše pramene v dostatočnej miere chrániť? Do akej miery sú prírodné zdroje podzemných vôd ohrozené klimatickou zmenou? Ak by niekoľko rokov nepadla u nás ani kvapka dažďovej vody, za ako dlho by vyschol posledný prameň?

Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď v našom videu.

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia. Pôsobil ako expert pre izotopovú hydrogeológiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Gruzínsku. Najčastejšie sa venuje stanoveniu hydraulických parametrov hornín, analýze výtokových čiar prameňov, hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd, využívaniu izotopových analýz na určovanie genézy podzemných vôd, regionálnym vzťahom prúdenia podzemných vôd a ich bilančnému hodnoteniu. Terénne výskumy realizoval predovšetkým v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria, Braniska, Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského krasu, Gemerskej pahorkatiny a Brezovských Karpát.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Táto prednáška bola sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutočnil 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách.

(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky