CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Slovenské pramene a horúci dych sucha


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 28. septembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí, vieme o nich málo. Užitočné a zaujímavé informácie o podzemných prameňoch sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 27. 9. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu Krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.