CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Slnko, ozón a naša pokožka

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Slnko, ozón a naša pokožka. Prednášajúce: Mgr. Anna Pribullová, PhD. a MUDr. Petra Milko. ENV logo

Toto podujatie už prebehlo.

Globálne otepľovanie a poškodenie ozónovej vrstvy Zeme patria medzi najväčšie globálne environmentálne problémy spôsobené ľudskou činnosťou. Aj napriek tomu, že od konca 90. rokov potvrdzujú merania pokles koncentrácie chemikálií, ktoré poškodzujú stratosférický ozón vo vzduchu, globálne stále nemôžeme hovoriť o obnovení ozónovej vrstvy Zeme. Obnovu ozónovej vrstvy ovplyvňujú aj javy súvisiace s globálnym otepľovaním. V prvej časti prednášky načrtneme prepojenie medzi javmi spojenými s globálnym otepľovaním a poškodenou ozónovou vrstvou Zeme. Ukážeme si, ako sa monitoruje celkový ozón na Slovensku, vysvetlíme prečo sa spolu s celkovým ozónom monitoruje slnečné žiarenie v ultrafialovej oblasti spektra, a akú informáciu poskytuje verejnosti slnečný UV index.
V druhej časti prednášky sa bližšie pozrieme na tento negatívny vplyv. Počet jedincov s ťažkým ochorením kože stále stúpa aj medzi mladými ľuďmi, a to aj napriek tomu, že týmto ochoreniam už vieme predchádzať. Častou príčinou je práve UV žiarenie, preto si vysvetlíme možnosti prevencie a ochrany kože. Súčasťou prednášky budú aj praktické rady, ako rozpoznať kožný nádor, akým spôsobom si vieme urobiť samovyšetrenie, ako sa starať o už spálenú pokožku či akým ďalším negatívnym vplyvom sa máme vyvarovať. Pokúsime sa taktiež vyvrátiť
aj niektoré pretrvávajúce mýty z tejto oblasti.

Mgr. Anna Pribullová, PhD., je meteorologičkou v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. Špecializuje sa na meranie a modelovanie charakteristík slnečného žiarenia. Viedla niekoľko domácich projektov a zúčastnila sa aj na riešení európskych projektov zameraných na problematiku vzťahov celkového ozónu a slnečného UV žiarenia. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a databázovými centrami zameranými na monitoring rôznych radiačných charakteristík.

MUDr. Petra Milko je dermatologička a štúdium medicíny úspešne ukončila na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prax a skúsenosti z dermatovenerológie získala nielen doma, ale i v zahraničí na špičkových klinikách, odborných školeniach a stážach. V rámci dermatologického sympózia v Salzburgu získala aj ocenenie Academic excellence. Pravidelne sa zúčastňuje na tuzemských i zahraničných kongresoch a seminároch so zameraním na všeobecnú i estetickú dermatológiu. Prostredníctvom sociálnych sietí a podcastov podporuje mladých ľudí v ich ceste za zdravotníckym vzdelaním v tejto oblasti a snaží sa šíriť informácie o prevencii a komplexnej starostlivosti o kožu a zdravie.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 28. júla 2022 o 17.00 hod. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. júla 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.