Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chráňme seba aj svoje deti pred nemelanómovou rakovinou kože

VEDA NA DOSAH

Edukačný program SunSafe kids upozorňuje, že prevenciou môžu byť návyky, ktoré získame už v škôlke.

ilustračný obrázok na ktorom je napísané: Koža chráni nás-chráňme aj my ju!

Koža chráni nás - chráňme aj my ju! Zdroj: SunSafe

Opakované spálenie najmä v detskom veku môže viesť k neskorým nežiaducim účinkom slnečného žiarenia, medzi ktoré patria kožné nádory a predčasné starnutie kože. Môžu za to najmä nesprávne návyky a nedostatočná ochrana pred slnečným žiarením už v predškolskom veku.

Dermatológovia upozorňujú, že prevenciu rakoviny majú v rukách aj rodičia a škôlky.

UV žiarenie a jeho následky

Až 50 percent kumulatívnej dávky UV žiarenia človek dostane pred 18. rokom života. Pravidelné používanie správnej fotoprotekcie s ochranným faktorom SPF nad 15 počas prvých 18 rokov života, ochrana pred slnkom vhodným oblečením, pokrývkou hlavy i krku a ochranou očí môže znížiť riziko vzniku nemelanómovej rakoviny kože až o 78 percent. Ochrana pred slnečným žiarením znamená nižšie riziko spálenia, spomalenie tempa starnutia pokožky a zníženie rizika vzniku rakoviny.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) každoročne zaznamenáva stovky prípadov ochorení kože. Medzi najvážnejšie patrí malígny melanóm, ktorý tvorí až 10 percent z celkového počtu kožných nádorov. Medzi pacientmi s touto diagnózou dominujú ženy a poistenci nad 60 rokov. V roku 2020 sa liečilo na Slovensku 27-tisíc ľudí.

Edukačný projekt pre škôlky SUNSAFE KIDS

Projekt SunSafe kids vzniká ako súčasť edukačnej kampane Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, ktorej cieľom je zlepšiť prevenciu vzniku kožných nádorov u rizikových skupín, ako i budovať povedomie o potrebe ochrany pokožky už od útleho veku dieťaťa.

„Pokožka má pamäť, preto je dôležité už u detí myslieť na jej aktívnu ochranu. Opakovaná a nadmerná expozícia na slnku môže pre detskú citlivú pokožku znamenať zásadný faktor pre vznik rakoviny kože v dospelosti,“ upozorňuje Dušan Buchvald, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

„V spolupráci s vybranými materskými školami sa snažíme vytvoriť preventívny vzdelávací program pre deti. Chceme prispieť k tomu, aby si SunSafe návyky postupne osvojovali učitelia, deti i rodičia, a spoločne tak pomáhali chrániť citlivú detskú kožu pred nebezpečnými ochoreniami do budúcnosti,“ konštatuje Silvia Schmidtmayerová, predsedníčka OZ pacientov s dermatologickými malignitami.

Zodpovední sú rodičia aj škôlky

Deti v predškolskom veku (3 – 6 rokov) trávia veľkú časť dňa vo vonkajšom prostredí. Rutina, ktorú si má dieťa osvojiť, vzniká už v materských školách.

„Je primárnou zodpovednosťou rodičov dbať na výber vhodných ochranných prostriedkov tak, aby deti mohli tráviť dostatok času v exteriéri, a zároveň nebolo ohrozené ich zdravie,“ odporúča dermatovenerologička Národného onkologického ústavu Zuzana Zelenayová.

Adekvátnu ochranu deťom poskytnú správne návyky, vhodné oblečenie, pokrývka hlavy a uší, krém s UV filtrom, ale tiež pobyt v tieni a vhodne zvolené exteriérové aktivity.

Príkladom budú prvé škôlky, ktoré sa zapoja do nového edukačného projektu SunSafe kids. „V škôlke sa bude dbať na zásady bezpečnej hry v exteriéri. Dieťa sa dozvie, aká je pokožka dôležitá, a učí sa vnímať, ako na ňu pôsobia vonkajšie vplyvy,“ hovorí Martin Letko – jeden zo zriaďovateľov siete materských škôl a jaslí CityBabyCare – prvých škôlok, ktoré si adaptujú SUN SAFE manuál a zavádzajú ho do praxe.

mama natiera opaľovacím krémom svoju dcéru

Ochrana pred slnečným žiarením. Zdroj: iStock

Adaptácia populárnych exteriérových hier pre deti s ohľadom na ochranu pred slnkom dieťa motivuje k novým návykom a učí ho zodpovednému postoju k svojmu zdraviu.

Ako príklad uvádza hru na schovávačku v tieni, módnu prehliadku s dôrazom na ochranné doplnky, kreatívne dielne, kde si deti vyrobia alebo dozdobia ochranné prvky (napríklad klobúk), ale aj výlet do zoo, kde dieťa spoznáva rôzny charakter pokožky jednotlivých živočíchov a učí sa chápať jej význam a dôležitosť. „Čo sa dieťa naučí v škôlke, môže si pamätať po celý život. Vychovávatelia by preto mali dbať na to, aby zvolili také aktivity, ktoré podporujú osvojovanie si správnych návykov,“ vysvetľuje psychologička Schmidtmayerová.

Okrem edukačných materiálov a manuálu pre škôlky sa spolupodieľajú taktiež na príprave materiálov pre rodičov, ale najmä na príprave vzdelávacieho modulu, ktorý by sme chceli uviesť do praxe.

Ako chrániť detskú pokožku?

Ideálna ochrana pred slnečným žiarením je kombináciou viacerých prvkov, a to opaľovacieho krému s SPF (sun protection filter), vhodného oblečenia (dlhé rukávy, dlhé nohavice a oblečenie s SPF filtrom) a ochranných doplnkov (klobúk i okuliare). Dôležitá je ochrana tváre, očí, uší a krku, na ktorú sa zabúda najčastejšie.

Ak má dieťa viac ako 3 roky a netrpí špecifickými zdravotnými problémami alebo alergiami, pri pobyte vonku potrebuje ochranný krém minimálne s SPF 30 alebo vyšším, na ktorom je uvedené, že je určený pre deti. Prípravky na opaľovanie pre deti majú šetrné zloženie, sú bez parfumácie a pokiaľ to receptúra dovoľuje, tak aj bez konzervantov.

Najdôležitejšie odporúčania

  • Ochranný krém s SPF by mal byť súčasťou denného režimu detí rovnako ako dospelých.
  • Nanášať sa má 20 minút pred pobytom na slnku a pri pobyte vonku približne každé 2 hodiny.
  • Odporúča sa použiť 2 mg prípravku na 1 cm2 kože, čo u dospelého človeka predstavuje približne 6 čajových lyžičiek.
  • Na pery by sa mali používať tyčinky na opaľovanie.

„Je samozrejmosťou, že opaľovacie prípravky pre deti musia poskytovať ochranu pred UVA aj UVB žiarením a použité UV filtre musia mať dobrú fotostabilitu. Mali by byť odolné voči vode, čo znamená, že po 40 minútach pobytu vo vode sa zachová minimálne 50 percent deklarovaného ochranného faktora. Ochranný prípravok treba nanášať na všetky časti tela vystavené slnečnému žiareniu, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tvári, ušiam, krku, chrbtom rúk a priehlavkom na nohách,“ hovorí Petra Dočekalová, riaditeľka výskumu a vývoja brnianskeho závodu spoločnosti Dermacol, ktorá opaľovacie produkty pre deti a dospelých vyrába.

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť vyzýva materské školy na Slovensku, aby zlepšili starostlivosť o pokožku detí a inšpirovali deti k tvorbe správnych návykov ochrany pred slnkom, ktoré môžu byť pridanou hodnotou i z pohľadu rodiča pri výbere materskej školy.

Prináša návod pre materské školy, ako zodpovedne pristupovať k prevencii rakoviny kože.

Do projektu sa môže prihlásiť každá materská škola, ktorá splní kritériá uvedené na webstránke projektu www.sunsafe.sk.

Zdroje: TS SunSafe

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky