Seminár /

seminár|Heterogénny robotický swarm (2017-12)


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár: Ivana Budínska – Heterogénny robotický swarm
6. 12. 2017, 17:30 – 20:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

 

Swarm robotika patrí k relatívne mladým odvetviam robotiky. Jej podstatou je uplatňovanie decentralizovaného spôsobu riadenia skupiny robotov, pri ktorom sa využívajú paralely s prírodnymi swarmovými systémami, napr. skupinami sociálneho hmyzu, kŕdle vtákov, roje včiel a pod. Dôležitou vlastnosťou týchto systémov je tzv. emergentné správanie. Ide o komplexné správanie skupiny ako celku, ktoré sa u jednotlivcov tvoriacich danú skupinu nevyskytuje. Heterogénny robotický swarm je tvorený množstvom jednoduchých robotických systémov, ktoré majú rôzne vlastnosti. Cieľom výskumu v oblasti heterogénnych robotických swarmov je posilniť základné vlastnosti robotického swarmu (robustnosť, flexibilita, adaptivita, škálovateľnosť a distribuovanosť) pre operácie v rôznorodých prostrediach.

 

Ing. Ivana Budinská, PhD. je absolventkou STU v odbore Biokybernetika. PhD v odbore Automatizácia získala na Ústave teórie riadenia a robotiky SAV. Je vedúcou oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov na Ústave informatiky SAV.

Vstup voľný. Vhodné pre deti.

Facebook

Viac informácií