Seminár /

Seminár COMSOL MULTIPHYSICS v prostredí ISS CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci dvoch národných projektov

  • Dátové centrum pre vedu a výskum (DC VaV – dc.cvtisr.sk)
  • Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK – nitt.cvtisr.sk)

pripravilo v spolupráci so spoločnosťou HUMUSOFT, s. r. o pre pracovníkov vysokých škôl, SAV a ďalších vedecko-výskumných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov seminár COMSOL Multiphysics a COMSOL Server v prostredí Integrovaného systému služieb CVTI SR. Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.cvtisr.sk