Seminár /

Rodová rovnosť v Horizonte 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Logo Horizont 2020Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár s názvom ,,Rodová rovnosť v H2020“, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2015 o 13:00 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v budove CVTI SR v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Na seminári vystúpi národná delegátka pre oblasť SC6, pani Alexandra Bitušíková s prezentáciou o rodovej rovnosti v Horizonte 2020. Ako ďalší hosť vystúpi pani Marcela Linková zo Sociologického ústavu AV ČR s prezentáciou o rodovej rovnosti vo vede. Pani Dagmar Cagáňová prednesie, ako členka tímu úspešného projektu zameraného na rodovú rovnosť, svoje skúsenosti s týmto druhom projektov v rámcových programoch. A v neposlednom rade odznejú aktuálne výzvy na obdobie 2016-2017 z oblasti Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou, ktoré sú zamerané na otázky rodovej rovnosti.

Otázky rodovej rovnosti majú prierezový charakter naprieč celým Horizontom 2020 a sú dôležitou súčasťou projektových návrhov.

PROGRAM PODUJATIA

REGISTRÁCIA

Nakoľko parkovanie v areáli CVTI SR nie je možné, odporúčame Vám použiť kryté parkovisko v komplexe West End, parkovisko pod Červeným mostom (smer Železná studienka), alebo spoje MHD č.: 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38, 43, 49, 63, 83, 92 (autobus), alebo 211 a 212 (trolejbus).