Workshop /

registrácia|workshop|Národný workshop OpenAIRE (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Medzinárodný projekt OpenAIRE je projekt financovaný Európskou komisiou. Má za úlohu posilniť jej stratégie a pomôcť zainteresovaným výskumníkom a koordinátorom projektov, zorientovať sa v problematike Open Access publikovania a otvorenej vedy.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR), ako takzvaný National Open Access Desk (NOAD) za Slovenskú republiku pre tento projekt, pripravuje

Národný workshop OpenAIRE, ktorý sa bude konať 23. októbra 2017 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 

Stránka podujatia s registráciou