Seminár /

registrácia|Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

 

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií, ktoré sa bude konať 22. mája 2018 od 9:00 do 17:00 v hoteli Tatra v Bratislave.

Cieľom tejto aktivity je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Významnou témou bude zodpovedný výskum a inovácie a potreba ich začlenenia do výskumu a vývoja.

Podujatie prinesie možnosť širšie predvídať a hodnotiť vplyv nových technológií, ktoré presahujú ich očakávané prínosy a riziká na trhu. Zdôrazňovať sa bude nepretržitá angažovanosť spoločenských aktérov počas procesu technologického rozvoja s cieľom lepšie zosúladiť proces a výsledky ich inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

Vytvorí sa tak platforma, kde tvorcovia technológií môžu stretnúť investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Please, Register HERE.

 

Plagát

Program

Viac informácií