Seminár /

registrácia|seminár|Veda si žiada viac… 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave organizuje

 

popularizačno-propagačný seminár

VEDA SI ŽIADA VIAC …

  

pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2019 a 25. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny.

 

Kedy: 5. november 2019,  8:00 – 14:00
Kde: Vedecký park Univerzity Komenskáho, Ilkovičova 8, Bratislava

 

Cieľom seminára je:

  • Propagovať špičkové výsledky slovenských vedcov v súčasnosti na pozadí obrovských investícií v minulosti.
  • Poukázať na to, že investície do vedy majú často svoj výsledok vo vzdialenej budúcnosti.
  • Upozorniť pri dosahovaní vedeckých výsledkov na význam mladých, invencie, entuziazmu, trpezlivosti, uznania, politickej podpory, všeobecnej podpory, propagácie, kontinuity, investícií, …

 

Otázky na prednášajúcich bude možné klásť cez aplikáciu Sli.do.

 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

 

Registrácia Tu >>>

Viac informácií (s programom)