Seminár /

registrácia|seminár|Národný seminár Etika v Horizonte 2020 (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na Národný seminár pre horizontálnu problematiku programu H2020 Etika v H2020 – Odporúčania týkajúce sa etických aspektov pre prípravu návrhu projektov H2020.

Cieľom seminára je podať komplexnú informáciu o tom ako ošetriť eticky citlivé otázky v projektoch H2020 ako aj poskytnúť pohľad posudzovateľa-člena panelu pre hodnotenie etických otázok projektov H2020.

Cieľovou skupinou sú všetci potenciálni predkladatelia  projektov H2020. Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky.

Kedy:    23. november 2017, 9:30 – 13.hod.
Kde:      Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program podujatia
Registrácia je už otvorená a je nutné sa dopredu zaregistrovať.

Viac informácií o podujatí

Viac informácií o Horizonte 2020