Prednáška /

registrácia|prezentácia|Tour de ERA 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného priestoru (ERA) viac. Navyše získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov. Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Košice, štartuje koncom marca TOUR de ERA.

Skratky ako ERASMUS+, COST, Creative Europe, LIFE a podobne patria k programom Európskeho výskumného priestoru (ERA). TOUR de ERA navštívi 5 slovenských miest, aby výskumníkom, akademikom, podnikateľom či ďalším pomohla lepšie sa zorientovať v týchto programoch. Popritom sa účastníci zoznámia aj s aktuálnymi výzvami, ale aj úspešnými príkladmi ďalšieho európskeho programu Horizont 2020 (H2020). Užitočné informácie doplní druhý deň podujatia, vždy v podobe školenia „Ako napísať dobrý projektový návrh.“ 

 • ŽILINA 26.-27. 3. 2019
  inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • BANSKÁ BYSTRICA 4.-5. 4. 2019
  Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • KOŠICE 16.-17. 4. 2019
  nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti
 • NITRA 25.-26. 4. 2019
  potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti
 • BRATISLAVA 29.-30. 4. 2019
  bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch,  opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Podujatie pozostáva z 2 dní:

Deň 1:

 • Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA – ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)
 • Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

Deň 2: Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“  

Registrácia je bezplatná a je potrebné sa registrovať na každý deň samostatne. Potvrdením vašej registrácie bude spätný mail, keďže počet uchádzačov na podujatie Tour de ERA je limitovaný.

Viac informácií