Prednáška /

registrácia|prezentácia|Spoločný informačný deň H2020 Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)


Toto podujatie už prebehlo.

Informačný deň k aktuálnym výzvam H2020 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) bude zameraný na predstavenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov do otvorených výziev pre rok 2020. 

 

Prednášajúci sprehľadnia politiky a relevantné strategické dokumenty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri príprave projektového návrhu a predstavia víziu smerovania environmentálneho výskumu v novom Rámcovom programe Horizont Európa. Nebude chýbať prezentácia úspešného riešiteľa projektu podporeného z Programu H2020. Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a NCP za danú tematickú oblasť programu H2020.

Informačný deň sa uskutoční 13. novembra 2019  (8:30 – 15:00) v priestoroch CVTI SR (konferenčná miestnosť na 2. poschodí) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 

Program (pptx 191 kB)

Viac informácií (s registráciou)