Prednáška /

registrácia|prezentácia|Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)


Toto podujatie už prebehlo.
Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)
Dotknuté oblasti

  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Spoločný informačný deň k aktuálnym výzvam H2020 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) bude zameraný na predstavenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov do otvorených výziev pre rok 2020.

 

Prednášajúci sprehľadnia politiky a relevantné strategické dokumenty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri príprave projektového návrhu a predstavia víziu smerovania environmentálneho výskumu v novom Rámcovom programe Horizont Európa.

 

Nebude chýbať prezentácia úspešného riešiteľa projektu podporeného z Programu H2020. Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a NCP za danú tematickú oblasť programu H2020.

 

Podujatie sa uskutoční 13. novembra 2019  (8:30 – 15:00) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Program spolu s možnosťou registrovať sa na informačný deň budú k dispozícii v priebehu septembra 2019.

Všetci ste srdečne vítaní! Tešíme sa na vašu účasť.

 

Viac informácií