Prednáška /

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (2018-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation

Oblasť: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Národná kancelária NCP Horizont 2020 CVTI SR v spolupráci s TC AV ČR  pozývajú na spoločný informačný deň.

Našim cieľom je priblížiť pracovný program, podmienky, tipy ako efektívne reagovať na výzvy a tiež ako pripraviť konkurencieschopný projekt.

Termín konania: 12. jún 2018

Miesto konania: CVTI SR, Bratislava, Lamačská cesta 8/A

Program i ďalšie podrobnosti budú zverejnené v krátkej dobe.

Viac informácií