Seminár /

registrácia|kurz|Knihovnícke odborné minimum 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Knihovnícke minimum 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave oznamuje všetkým záujemcom, že v dňoch 1. – 12. 4. 2019 s ukončením skúškou 10. 6. 2019, organizuje rekvalifikačný kurz určený pracovníkom knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania.

Miesto: CVTI SR,  Lamačská cesta 8/A, 812 23 Bratislava, seminárna miestnosť č. 236, 2. poschodie
Cena: 150,00€ s DPH, hradí sa po potvrdení o zaradení do kurzu

Uzávierka prihlášok: po naplnení kurzu, najneskôr 15. 3. 2019

Informácie o kurze – všeobecné

Informácie o aktuálnom kurze

Prihláška 2019

Viac informácií