Konferencia /

registrácia|konferencia|Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019,
ktoré sa uskutoční 22. – 24. 10. 2019 v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

  • Prvý deň podujatia sa uskutoční partnerský panel SIEA Prečo sú pre Slovensko dôležité inovácie? a prednášky o inováciách.
  • Druhý deň je venovaný samotnej konferencií, ktorej nosná téma bude Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení. 
  • Tretí deň prebieha program na pozvánky.

V rámci konferencie už tradične prebehne i slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie sien súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2019.

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred registrovať. Pri registrácii, prosím, venujte zvýšenú pozornosť pri výbere jednotlivých častí, ktorých sa chcete zúčastniť.

POZVÁNKA S PROGRAMOM (pdf 1.8MB)

REGISTRÁCIA

(Registrácia bude ukončená 18. 10. 2019 o 23.59 hod.)

Stránka podujatia