Konferencia /

registrácia|konferencia|Stretnutie euroCRIS (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Stretnutie Medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS na Slovensku.

 

Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS usporiada v dňoch 20.-22.11.2017 strategický míting euroCRIS, ktorý sa bude konať v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

 

Základnou témou bude Výskumné informácií a otvorený prístup (Research Information and Open Science).   

Hlavným prednášajúcim bude Jean-Claude Burgelman, ktorý je zodpovedný za európsky projekt otvorenej vedy  European Open Science Cloud (EOSC).  

 

Míting je určený zástupcom univerzít, ústavov SAV a iných organizácií výskumu a vývoja, manažérom vedy a výskumu, zástupcom ústredných orgánov štátnej správy a poskytovateľom grantov, a v neposlednom rade aj  odborníkom z oblasti IKT, ktorí sa problematike výskumných informácií venujú.

 

V rámci podujatia budú prezentované štandardy EÚ pre výskumné informácie (dátový formát CERIF), množstvo úspešných prípadových štúdií zo zahraničia, a do programu bude zaradená aj regionálna sekcia, na ktorej odznejú príspevky nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných stredoeurópskych krajín.

 

Ak platí, že:

  • Ste univerzita, ústav SAV alebo iná organizácia zaoberajúca sa vedou a výskumom;
  • Záleží Vám na tom, aby ste informovali  verejnosť  o vašich aktivitách a výsledkoch prehľadne a jasne;
  • Chcete vedieť viac o tom, že výskumné informácie majú svoje pravidlá a európske štandardy, ktoré sú aplikované v podobe systémov aktuálnych výskumných informácií  (CRIS – Current Research Information System)

… potom je míting určený práve Vám.

 

Registrácia, ktorá je bezplatná aj pre nečlenov euroCRIS zo Slovenska

Viac informácií

Viac informácií a program