Konferencia /

registrácia|konferencia|Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019
Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska

19. marec 2019
Kongresová sála, Doprastav, Košická 52, Bratislava


 
Duševné vlastníctvo je charakterizované ako „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané nasúhlas autora, či tvorcu.
Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom ktoré súvisí skôr s umeleckou, kultúrnou oblasťou;
  • právo priemyselného vlastníctva súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou.

Konferencia FITS 2019 poskytne priestor pre odborné príspevky prinášajúce informácie, skúsenosti a príklady využitia priemyselného vlastníctva, ktoré by malo viesť k úspešnej praktickej realizácii.

 

Účasť na konferencii bude prínosom pre inžinierov a technikov v najrôznejších oblastiach verejného i podnikateľského sektoru,  aktívnych výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej a verejnej správy a pre všetkých, ktorí majú blízko k technike a technickým inováciám.

 

Účasť na podujatí je možný len na základe záväznej prihlášky a po úhrade účastníckeho poplatku.
Termín zaslania prihlášky: do 12.3.2019

 

Pozvánka (pdf 260 kB)

Záväzná prihláška (doc 46 kb)

Viac informácií