Výzva / celé Slovensko

Program START

Plagát podujatia: Program START

Program START. Zdroj: FB InQb STU


Toto podujatie už prebehlo.

Máte inovatívny technologický nápad, alebo už aktívne pracujete na zaujímavom projekte, no stále vám niečo chýba k tomu, aby ste ho dokázali úspešne uskutočniť? Hlavným zámerom programu START je otestovať podnikateľský potenciál vášho nápadu a nájsť smer, ktorým ho budete ďalej rozvíjať tak, aby ste z inovatívnej myšlienky vybudovali udržateľné podnikanie.

Termín a registrácia

Registrácia je otvorená do 17. septembra 2023.

Inkubačný program sa začína na prelome septembra/októbra 2023 a bude trvať 8 mesiacov. V priebehu tohto obdobia nadobudnete nenahraditeľné zručnosti a dôležité podnikateľské poznatky.

Pre koho je Program START určený

Program START je urečený pre tých, ktorí:

  • majú podnikateľské ambície,
  • majú zatiaľ len nápad a chcú ho transformovať na reálny produkt alebo
  • majú už hotový prototyp/MVP (Minimum Viable Product) a chcú zvalidovať svoj produkt

Jedinou podmienkou pre vstup do Univerzitného technologického inkubátora STU je, aby bol aspoň 1 člen tímu z STU (študent, doktorand, alebo zamestnanec, absolvent).

Čo program START zahŕňa

  • Praktické workshopy: Naše interaktívne workshopy vám pomôžu prekonať prekážky a získať nové skills.
  • Individuálny mentoring: Váš projekt budete mať možnosť konzultovať s našimi mentormi, ktorí sú vo svojich oblastiach skutoční odborníci a zároveň skúsení podnikatelia.
  • Networking: Budete súčasťou startupovej komunity, kde budete môcť zdieľať svoje skúsenosti a nápady.
  • Coworkingový priestor: Získate možnosť pracovať zo zdieľaného priestoru priamo v coworkingu Univerzitného technologického inkubátora STU

Viac info

https://www.inqb.sk/sk/programy/start

https://www.inqb.sk/sk/blog/nase-aktivity/odstartujte-svoj-napad-v-inkubatore-stu