Prednáška / celé Slovensko

Priamy transfer technológií – formality vs. realita

Banner podujatia: Priamy transfer technológií – formality vs. realita

Toto podujatie už prebehlo.

Združenie LES Česká republika a Slovensko pozýva svojich členov a tiež širšiu odbornú verejnosť k účasti na webinári na tému „Přímý transfer technologií – formality vs. realita“.

Kedy sa webinár uskutoční

Webinár sa uskutoční online 2. marca 2022 v čase od 14:00 hod. Odkaz na registračný formuár. Účasť na podujatí je bezplatná.

Prednášajúci

Pôjde o porovnanie situácie v Českej republike a na Slovensku, svoje skúsenosti a postrehy budú prezentovať pani Eva Janouškovcová z MUNI/Transfera.cz a pán Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií SR. Zapojenie sa do následnej diskusie s vlastnými skúsenosťami je vítané.

Viac info

https://nptt.cvtisr.sk/sk/o-portali/aktuality/webinar-primy-transfer-technologii-formality-vs.-realita.html

http://www.les-crs.org/aktuality/webinar-primy-transfer-technologii-formality-vs-realita-36.html