Prednáška /

prezentácia|Deň otvorených dverí JLF v Martine UK v Bratislave (2018-11)


Toto podujatie už prebehlo.

Dňa 8. novembra 2018 (štvrtok) od 9.00 do 15.00 hod. sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine bude konať Deň otvorených dverí za aktívnej účasti BioMedu, konkrétne Divízie onkológie a Divízie molekulovej medicíny, Ústavu fyziológie a Simulačného centra.
 
Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine.
 
Všetci ste srdečne vítaní.
 
Pozvánka (pdf 576kB)

JLF UK v Martine