Prednáška /

prezentácia nových vedecko-popularizačných kníh


Toto podujatie už prebehlo.

Na záver Mesiaca knihy pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií  od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy.

Na podujatí predstaví profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV svoj „Nanosvet na dlani“ a docent Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV priblíži aká je „Naša príroda v kocke“.  Spomenuté publikácie vydalo VEDA, vydavateľstvo SAV pre CVTI SR.

Prezentácia kníh bude spojená s diskusiou s autormi, predajom kníh a autogramiádou.
Podujatie je určené pre širokú verejnosť a vstup je voľný.

Plagát

Viac informácií