Prednáška /

prednáška|WhyCon: presný, výkonný a lacný navigačný systém (2018-04)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška (18): Tomáš Krajník: WhyCon: A precise, efficient and low-cost localization system
4. 4. 2018, 17:30 – 20:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

 

Presná a spoľahlivá lokalizácia je jedným z kľučových problémov mobilnej robotiky. Obvykle sa tento problém rieši metódami simultánnej lokalizácie a mapovania (SLAM). Napriek tomu sa však často používajú aj externé lokalizačné systémy, či už pre riadenie v uzavretej slučke, alebo pre meranie polohy.

 

V prednáške predvedieme rýchly a presný vizuálny softvér pre lokalizáciu viacerých robotov. Jadrom je nový a efektívny algorimtus pre rozpoznávanie čierno-bielych vzorov. Metóda je robustná a odolná voči zmenám osvetlenia, má presnosť na úrovni pixlov a jej výpočtová zložitosť nezáleži od veľkosti spracovaného obrazu. Je dostatočne rýchla a zvláda spracovať stovky snímkov za sekundu pomocou bežného počítača a lacnej kamery, pričom dosahuje milimetrovú presnosť.

 

Tentoraz to bude hands-on prednáška: ak si donesiete svoj vlastný počítač, tak z nej odídete s fungujúcim systémom na lokalizáciu. Preto bude aj trocha dlhšia ako obvykle – 45 min + 10 min prestavka + 45 min.

 
Hlavnou oblasťou záujmu Tomáša Krajníka je mobilná robotika a to najmä ich navigácia v premenlivom prostredí. Je autorom robustného vizuálneho navigačného algoritmu pre autonómne pozemné a lietajúce stroje v exteriéri nezávislý od zmien počas ročných období. Je aj autorom modelu neurčitosti stavu prostredia pomocou frekvenčných spektier, ktorý zlepšuje dhodobú autonómnosť robota pohybujúceho sa v premenlivom prostredí. Jeho algoritmy boli implementované v knižniciach pre vizuálne sledovanie a používajú ich aj v NASA, EPFL, KIT, AIT atď.

Tomáš význame prispel aj k úspechu tímu účastniaceho sa na súťaži Mohammed bin Zayeed Robotics Challenge. Spolupracuje s niekoľkými výskumnými inštitúciami po celom svete, svoje výsledky prezentoval okrem iného aj na MIT, UPENN a na Oxforde.

 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií o WhyCon

Viac informácií