Prednáška /

prednáška|Utorok s geológiou (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok s geológiou, ktorého cieľom je na pozadí výskumu geologickej  minulosti našej planéty priblížiť verejnosti aj smerovanie jej vývoja do budúcnosti.

 

Téma: Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty

Prednášajúci: RNDr. Ján Madarás, PhD., vedúci Geologického odboru v Ústave vied o Zemi SAV
 
Utorok s geológiou  sa uskutoční v utorok 7. 11. 2017 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dve prednášky:

  • predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež (je potrebná registrácia vyplnením prihlášky a jej zaslaním na mail ncpvat@cvtisr.sk)
  • popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť (vstup voľný)

 
O prednáške:
Začneme opačne ako Jules Verne: od stredu Zeme. Vieme, čo tvorí vnútorné sféry Zeme? Vieme prečo sa kontinenty a moria menia a mapa Zeme nebola nikdy rovnaká ako dnes? Prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len „nudná“ rovina? A je tá rovina naozaj nudná? Je Slovensko „Eldorádom“ geológov?
 
Zem – planéta, na ktorej žijeme a pravdepodobne aj ako živočíšny druh dožijeme. Čo ostane po človeku? Bude tzv. vedúcou skamenelinou? Žijeme na dlh a ako dlho nám ostanú zásoby na Zemi? Môžeme tieto procesy ešte ovplyvniť a  začať žiť udržateľne?
 

Prihláška

Viac informácií