Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: Rozpoznávanie tváre pomocou hlbokého učenia (2019-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Cvičenie: Rozpoznávanie tvárí pomocou hlbokého učenia.
 
Cvičenie vedie: Andrej Lúčny
9. 1. 2019, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

 
V porovnaní s cvičeniami z minulého leta, zlepšíme detekciu tváre pomocou ResNet modelu a podobný model využijeme na vytvorenie deskriptoru tváre. Na to nadviažeme jednoduchú metódu prezentácie. Predvedieme aj ovládanie robota hlasom.
 

Andrej Lúčny pochádza z Banky pri Piešťanoch a pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky na Matfyze v Bratislave, kde vyštudoval odbor umelá inteligencia (prof. Jozef Kelemen) a získal doktorát z aplikovanej informatiky. V značnej miere pôsobí v komerčnej sfére (MicroStep-MIS, ME-Inspection). Je spoluzakladateľom občiaskych združení Robotika.SK a Trojsten. Istý čas pôsobil ako hlavný porotca Central European Regional ACM Programming Contest a je pravidelným porotcom súťaže mobilných robotov ISTROBOT.


 
 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií