Prednáška / Bratislava

Robotika.sk: Kolaboratívna robotika


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška #41: Kolaboratívna robotika

Prednáša: Vítezslav Beran
4. 11. 2020, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko,
Ilkovičova 8,
841 04 Bratislava

Prednáška bude venovaná kolaborácii človek – robot vo výrobnom procese, ktorá vyžaduje integráciu viacerých technológii od počítačového videnia po rozšírenú realitu. Ako príklad uvedieme robota ARCOR (Augmented Reality Cooperative Robot). (Prednáška bude v českom jazyku.)

Vítezslav BeranVítezslav Beran pôsobí na Fakulte informačných technológii na Technickej univerzite v Brne. Akademickú dráhu začal v Centre for Vision, Speech and Signal Processing na University of Surrey. Z funkcie prodekana sa stará o kooperáciu výskumu s praxou.

Vstup voľný.

 

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií