Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: Kolaboratívna robotika (2020-04)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška #35: Kolaboratívna robotika

Prednáša: Vítezslav Beran
1. 4. 2020, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko,
Ilkovičova 8,
841 04 Bratislava

 
Prednáška bude venovaná kolaborácii človek – robot vo výrobnom procese, ktorá vyžaduje integráciu viacerých technológii od počítačového videnia po rozšírenú realitu. Ako príklad uvedieme robota ARCOR (Augmented Reality Cooperative Robot). (Prednáška bude v českom jazyku.)
 

Vítezslav Beran pôsobí na Fakulte informačných technológii na Technickej univerzite v Brne. Akademickú dráhu začal v Centre for Vision, Speech and Signal Processing na University of Surrey. Z funkcie prodekana sa stará o kooperáciu výskumu s praxou.

 

Vstup voľný.

Facebook Robotika.SK

Viac informácií