Prednáška /

prednáška Myšlienkami riadené systémy


Toto podujatie už prebehlo.

Druhá streda v mesiaci bude vo FabLabe o 17.30 rezervovaná ľuďom, ktorí majú zaujímavé nápady, snažia sa o ich realizáciu a prezentovaním svojich myšlienok hľadajú spolupracovníkov na svojom projekte.

V stredu 8. 2. 2017 Ing. Roman Kazička z o.z. Agnicoli predstaví problematiku Myšlienkami riadených systémov.  Pomocou technických systémov s biologickou spätnou väzbou, nástrojmi skúmania mozgu a mozgových aktivít  v reálnom živote je možné zdokonaľovať lepšie pochopenie seba samého a vytvárať priestor pre podporu rozvoja spoznania osobnosti.

Ak aj vy máte zaujímavý nápad a hľadáte „spolutvorcov“,  môžete si rezervovať termín na ďalší mesiac zaslaním e-mailu na info@fablab.sk

Viac informácií