Prednáška /

Prednáška Josefa Lazara: Nanometrológia – meranie svetlom v nanosvete


Toto podujatie už prebehlo.

Plagát prednáškyV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 sa v CVTI SR 10. 11. 2015 uskutoční prednáška prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., na tému Nanometrológia – meranie svetlom v nanosvete.
Interferometrické meracie metódy s laserom, ako zdrojom žiarenia predstavujú najpresnejší nástroj merania nielen dĺžky, ale aj ostatných rozmerových (geometrických) veličín s priamou nadväznosťou na základný etalón dĺžky. Meranie malých rozmerov, v mikro- a nanosvete prinášarad problémov a vyžaduje použitie nových prístupov a konceptov pri návrhoch a konštrukcii meracích systémov. Preto je nanometrológia novým a svojbytným odborom. Zobrazovanie mikro- a nanoštruktúr technikami mikroskopie nám dáva informácie o tvare a tiež vlastnostiach skúmaných objektov, ale ešte len kombináciou s meracími metódami môžeme malé rozmery tiež merať. V prednáške budúpopísané vlastnosti svetla lasera, interferencie a jeho využitia pre meranie a techniky, ktoré umožňujú dosiahnuť rozlíšenie a presnosti pod úroveň jedného nanometra. Viac informácií o podujatí nájdete na www.tyzdenvedy.sk