Konferencia /

PopVaT Day 2014


Toto podujatie už prebehlo.

Prezentácia. Popularizácia. Projekty. Päť minút.
  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR zorganizovalo 12. 11. 2014 prvú odbornú konferenciu zameranú na popularizáciu vedy a techniky a všetky jej formy.

 Konferencia sa uskutočnila pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Program konferencie PopVaT Day 2014

08.00 – 08.45 hod. – registrácia s občerstvením
08.45 – 09.00 hod. – Privítanie
09.00 – 10.15 hod. – workshop Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí – prezentuje Daniel Duriš  (Pizza SEO, s.r.o.)
10.15 – 10.30 hod. – prestávka na kávu
10.30 – 12.00 hod. – worshop Mediálna džungľa? Aj veda si zaslúži byť videná! – prezentuje Martin Maruniak
12.00 – 13.00 hod. – Prestávka na obed
13.00 – 14.30 hod. – Prezentácie popularizačných aktivít
14.30 – 15.30 hod. – diskusia, hľadanie partnerov
15.30 hod.              – Záver