Prednáška / Bratislava

Pohyb ako elixír mladosti?

Plagát prednášky: Pohyb ako elixír mladosti?

Pohyb ako elixír mladosti? Zdroj: fns.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Katedra molekulárnej biológie PriF UK a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pozývajú na prednášku Pohyb ako elixír mladosti? v rámci cyklu Jesenné stretnutia v Parku.

Kedy a kde sa prednáška Pohyb ako elixír mladosti? uskutoční

Prednáška sa bude konať dňa 24. novembra 2023 o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava.

Téma prednášky Pohyb ako elixír mladosti?

Zmeny svalového tkaniva vplyvom veku a telesnej aktivity.

Prednášajúci

Doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave.

Viac info

https://fns.uniba.sk/2023-11-24-pohyb/