Výzva / celé Slovensko

Podpora výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Špičkoví IT inžinieri z rozdielnych destinácií pracujú v modernom vedeckovýskumnom centre na programovaní. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie vo výške 15 miliónov eur. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

Kto môže žiadať o podporu

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry:

  • študentov doktorandského štúdia ,
  • postdoktorandov,
  • výskumných pracovníkov,
  • vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov.

Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený. Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná až po dobu 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov. 

Grafika zobrazuje štipendiá pre výskumníkov ohrozených vojnou na Ukrajine

Štipendiá pre výskumníkov ohrozených vojnou na Ukrajine. Zdroj: Úrad vlády SR

Termín

Výzva je otvorená od 19.05.2022 až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. 

Viac info

https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-podporu-vyskumnikov-ohrozenych-konfliktom-na-ukrajine/