CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 25. mája o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský život. Astronómia a cesty do vesmíru prinášajú ľudstvu množstvo poznatkov, ktoré sú pre život na Zemi a neskôr možno aj mimo nej kľúčové. O letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 24. 5. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Mgr. Jiří Šilha, PhD., je vedecký pracovník na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Pracuje v oddelení astronómie a astrofyziky, pričom sa zameriava na výskum v oblasti kozmického odpadu súvisiaci s dátami získanými optickými astronomickými ďalekohľadmi.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.