Konferencia /

Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy


Toto podujatie už prebehlo.

TÉMY KONFERENCIE:

  • Národný referenčný bod OA politiky EK na Slovensku a zapojenie sa do medzinárodných projektov CVTI SR;
  • Riadenie Copyright v OA projektoch;
  • Open Access a  HORIZON2020;
  • Stratégie naplňania repozitárov a sprístupňovanie údajov v kontexte štandardov EÚ pre výskumné informácie;
  • Riešenie problematiky OA v SR na legislatívnej úrovni;
  • OA ako súčasť Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR;
  • Politika OA v súvislosti s publikovaním v slovenských a zahraničných vydavateľstvách.

INFORMÁCIE NA STRÁNKE PODUJATIA