CVTI SR, Konferencia / celé Slovensko

Online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii

Banner ku konferencii Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii (TVT 2021)

Toto podujatie už prebehlo.

Jednodňová online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii sa uskutoční 10. 11. 2021 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Konferenciu organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci Centra vedecko-technických informácií.

Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti, aktuálne trendy šírenia informácií o vede a technike širokej verejnosti s dôrazom na mladých ľudí či deti, ako aj budovanie povedomia o potrebe a význame popularizácie vedy a techniky.

V jednotlivých prednáškach sa účastníci dozvedia napríklad to, ako popularizovať vedu deťom, ako sa tvorí vedecko-popularizačná grafika, popularizačný dokument či článok, akú úlohu zohráva v popularizácii Instagram a podcast, alebo či dokážeme popularizovať vedu a techniku aj prostredníctvom fotografie.

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa podujatie uskutoční bez účasti publika. Konferencia bude streamovaná dňa 10. 11. 2021 od 9.00 hod. a záznam z nej bude následne zverejnený aj na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, budeme radi ak využijete možnosť pripojiť sa k nám. Počas online vysielania budete mať zároveň možnosť klásť jednotlivým prednášajúcim otázky, na ktoré budú môcť odpovedať v diskusii.

Informácie o programe a hosťoch postupne dopĺňame na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Online konferencia.

Facebook event

Táto konferencia je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.